Öva Vattenberedskap
Om du inte köper en enda konserverad vara eller pasta för långvarig matlagring, överväg att lagra vatten. Tillgången på dricksvatten i en månad är ungefär $150, men priserna kan bero på det område där du är när saker går ner. Det rekommenderas att ha påfyllningsbara fem gallon vattenkannor och fylla några tomma behållare med kranvatten för spolning, hygien och rengöring. Det är en liten investering att göra för familjens välbefinnande och säkerhet i en nödsituation. Om du har lite lagrat vatten, överväga att lägga till sekundära vattenkällor, filtreringsanordningar och Vattenskörd för dina beredskapsinsatser via preppers på prepperbutik.se.